משלוח חינם בקניה מעל 400 ש“ח

תנאי שימוש

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

1. העסק – שעם הטבע,  ע.מ. 301273223 בכתובת רח’ אילת 37, תל אביב 6684611.

2. האתר – אתר האינטרנט www.naturecork.co.il.

3. המוצרים – המוצרים השונים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.

4. יום אספקת הסחורה – היום בו נמסרה הסחורה ליעד המבוקש ע״י הלקוח.

5. כתובת למשלוח דואר – הכתובת שציין המזמין ככתובת למשלוח הזמנות.

6. יום ביצוע ההזמנה – היום בו אישרה חברת האשראי את העסקה שביצע הלקוח.

7. ימי עסקים הינם ימי חול – ראשון עד חמישי – ואינם כוללים את ימי שישי, שבת, ערבי חג, חול המועד וימי זיכרון.

8. הנוסחים בתקנון זה מופיעים בלשון זכר אך מיועדים לשני המינים.

כללי

1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת מוצרים משעם והוא בבעלות העסק ומנוהל על ידו.

2. לכל שאלה או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של העסק במייל naturecork@gmail.com או בטלפון מס’ 054-5246002.

3. תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין העסק לבין הגולש באתר ו/או הלקוח המזמין דרך האתר. כל שימוש באתר, לרבות כל עסקה, הזמנה וכדומה אשר יתבצעו באמצעות האתר, ולרבות כל מידע המסופק באופן ישיר או עקיף באתר, יהא מוסדר בהתאם לתנאי שימוש אלה וכן בהתאם.

4. על כל המשתמשים באתר (“המשתמש(ים)”) לקרוא ולאשר את תנאי השימוש טרם השימוש באתר. כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או העסק ו/או הנהלת האתר  ו/או מי ממנהליו ו/או עובדיו, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כניסה ו/או דפדוף ו/או שימוש באתר, בכל אופן שהוא ולכל מטרה שהיא, אף יהוו אישור מוחלט ובלתי חוזר לתנאי השימוש. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש, במלואם או בחלקם, נאסר עליו לבקר או להשתמש באתר.

הפרה של תנאי השימוש עשויה להוביל לחסימת השימוש של המשתמש באתר, וכן עשויה להוביל להליכים ו/או צעדים משפטיים אשר יינקטו כנגד המשתמש על ידי שעם הטבע ו/או מי מטעמה ו/או כל רשות מוסמכת ו/או צדדים שלישיים.

5. העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. כל שינוי שייעשה בתנאי השימוש יחול לגבי כל המשתמשים באופן אוטומטי, בין אם המשתמשים הביעו הסכמתם אליהם ובין אם לאו, וזוהי אחריותו הבלעדית של המשתמש לעיין בתנאי השימוש מעת לעת על מנת להיות מעודכן באי אילו עדכונים, שינויים ותיקונים לתנאי השימוש.

6. מחירי המוצרים כוללים מע״מ על פי הדין.

7. רישומי המחשב של העסק בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

8. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את הנהלת האתר. כן מוסכם ומובהר, כי העסק ישתדל לעשות את מיטב יכולתו כדי להציג בפני לקוחותיו תמונות מדויקות ככל האפשר של המוצרים הנמכרים. שעם הטבע הנו הבעלים או בעל רשות שימוש של כל זכויות הקניין הרוחני, בין אם אלה רשומות או לא רשומות, לרבות כל זכות יוצרים, פטנט (לרבות פטנטים אשר רישומם תלוי ועומד), סימני מסחר, לוגו, עיצובי האתר, בקשר עם כל מידע ו/או תוכן ו/או חומרים המפורסמים באתר, לרבות טקסט, עיצוב, מאגרי מידע, תוכנות, קודי תוכנה, תמונות, קטעי קול, וידאו, שאלונים וסטטיסטיקות (להלן: “החומרים”). על המשתמשים נאסר להעתיק, לשנות, לשחזר, לפרסם, לשדר, לפרסם מחדש, לתקן, להעלות, להציג ברבים, לשלוח, למכור, לשווק או להעביר באופן אחר כל אחד מהחומרים, באופן מלא או חלקי, ללא אישור שעם הטבע מראש ובכתב.

9. העסק אינו מתחייב להחזיק מלאי של כל המוצרים ו/או הדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר.

10. העסק עושה ככל יכולתו לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והעסק לא יישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

11. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.

12. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס  אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.

13. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

14. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

15. בעת עדכון סל הקניות, העסק שומר לעצמו את הזכות להעביר תזכורת ללקוח אודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה או יצירת קשר טלפוני עם הלקוח.

16. הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל לקוח. העסק שומר לעצמו את הזכות להסיר חשבונות כפולים.

17. מבצעים וקופוני הנחה חלים על כל המוצרים באתר מלבד מוצרים בסייל ומותגים חיצוניים, אלא אם כן צויין אחרת בהנחיות המבצע. ניתן להשתמש בקופון אחד בלבד ברכישה. ניתן לממש את הקופון ברכישה באתר בלבד. במקרה של החזרת פריט שנקנה בהנחה עם שימוש בקופון, הסכום שיוחזר יהיה זה ששולם לאחר הנחה.

ביצוע הזמנות

1. רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוח שבחר להתחבר כאורח באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי הכרחי לביצוע ההזמנה.

2. הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוח כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.

3. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, העסק לא יוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לעסק בגלל פרטים מוטעים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד על מילוי פרטים מדויקים ועדכניים.

4. עם ביצוע ההזמנה ע״י הלקוח יבצע העסק בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי, תישלח הודעה ללקוח שתיידע אותו שהעסקה אכן אושרה.

5. פרטי ההזמנה כפי שהזין הלקוח בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי העסק יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.

6. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יוצג למבצע הפעולה הודעה מתאימה על כך והוא יתבקש למסור אמצעי תשלום אחר.

7. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. עם זאת, במידה ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא יהא העסק מחויבת במכירת המוצר, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג’. האמור הינו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לעסק, ו/או יבטל העסק את החיוב במידה ובוצע. יש להבהיר כי ייתכנו מצבים בהם על אף שמוצר מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לעסק על ידי הלקוח.

8. בכפוף לאמור בתקנון זה, כל לקוח יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה – אך היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי הלקוח יישמר במאגר העסק כיעד המבוקש של הלקוח.

9. יודגש כי העסק יהיה זכאי שלא לאשר הזמנה שביצע לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי. בין היתר בשל הסיבות הבאות (אך לא רק):

* אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים.

* אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר.

* אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

* אם הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.

* אם ישנו חוב כספים לעסק או לחברות הקשורות עמנו והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.

* אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

10. איסוף עצמי יתבצע במהלך שעות הפעילות של החנות. ניתן לראות את שעות הפעילות כאן. את ההזמנות יש לאסוף בתוך חודש קלנדרי אחד. העסק שומר לעצמו את הזכות לבטל עסקה להזמנה אשר לא נאספה במועד, בקיזוז דמי ביטול של 5%.

11. אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת PayPal (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי העסק,  הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוח לשם השלמת העסקה או ביטולה.

12. בתשלום באמצעות חשבון PayPal יתבקש הלקוח להזין את פרטי חשבונו הקיים באתר פייפאל, או יוכל לבחור לפתוח חשבון PayPal במהירות. אם החליט הלקוח לשלם באמצעות חשבון PayPal, העסק יוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק  לאחר קבלת אישור מ-PayPal. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של PayPal, ולא של האתר.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק).

2. בידי המזמין (ולא הנמען) לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן: כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי, או באמצעות פרטי הPayPal שסופקו לצורך ביצוע התשלום. ביטול יעשה טלפונית בטלפון 054-5246002, או באמצעות פנייה במייל בכתובת sales@naturescork.com

* בהחזרת מוצרים ובקבלת ההחזר הכספי, ייגבו דמי ביטול בסך 5% מערך המוצר או 100 ₪ לפני הנמוך  מבניהם + דמי המשלוח. בביטול ההזמנה לפני שליחת החבילה ללקוח, יוחזרו דמי המשלוח ככל שנגבו.  הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם התווית עליו כפי  שהתקבל. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה המזמין (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי).

* העסק הוא בעל שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שהוחזרה.

* ניתן להחזיר את המוצר – שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית – תוך 14 יום מקבלתו.

* זכאות לזיכוי כספי מותנית בזמן של עד חודש (לכל המאוחר) מיום ביצוע העסקה באשראי או חשבון PayPal.

3. לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

4. אין אפשרות לבטל עסקה או להחזיר גלילי שעם.

5. אופן החזרת המוצרים – קיימות שתי דרכים בהן הלקוח יכול להחזיר את המוצרים שהוזמנו: תוך שליחת המוצרים חזרה לחנות המפעל ברח’ אילת 37 בתל אביב דרך דואר רשום, או בהגעה פיזית לחנות המפעל לשם החזרת המוצרים. את המוצרים ניתן להחזיר מול המחיר ששולם באתר.

6. לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט, ולכן בעלי כרטיסי דיירקט זכאים לקבלת קרדיט באתר בלבד.

7. מול מוצרים שנמכרו בהנחה כחלק ממבצע והלקוח הביע עניין להחזירם – יקבל הלקוח החזר כספי השווה לסכום המקורי ששילם. מוצרים שנרכשו במבצע ניתנים להחזרה עד 7 ימים מיום הרכישה.

8. שאלות נוספות בנוגע לביטולים או החזרות או מקרים נוספים שלא פורטו לעיל ניתן להפנות לשירות לקוחות. בטל:054-5246002

אספקה ומשלוחים

1. אספקת המוצר ללקוח מבוצעת באמצעות העסק או חברות שליחויות או באמצעות דואר רשום, במסגרת זמן האספקה שהובטח במכירה ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של העסק.

2. לצורך הזמנת משלוח, יש לתאם מול העסק את המשלוח טלפונית או במייל, שם יפורטו עלויות המשלוח וכן זמני האספקה הצפויים.

3. במשלוחים באמצעות העסק או שליחים יבוצע תיאום מראש, טרם מסירת ההזמנה. משלוחים יוצאים מהעסק פעם בשבוע. ההזמנות ישלחו באמצעות חברת שליחים אשר מספקת לרוב חלקי הארץ תוך 4 ימי עסקים.  במידה ומדובר על יישובים רחוקים – יישובי הערבה, אילת, יישובים מעבר לקו הירוק ויישובים ברמת הגולן – העסק לא יוכל להתחייב להגעה עד 4 ימי עסקים.

4. הטבת משלוח חינם היא עד תקרה של 2000 ש”ח ללקוח. הזמנות מעל סכום זה יחויבו במשלוח בהתאם לגודל המשלוח וייתכן וסכום זה יהיה גבוה מהסכום המצוין באתר למשלוח רגיל.

5. באחריות הלקוח לוודא כי הפרטים שמציין לצורך המשלוח נכונים ומדויקים. ככל שתתגלה טעות אשר מונעת את אפשרות המסירה, הלקוח יחויב בדמי משלוח עבור מסירהמחדש, וזאת גם אם היה זכאי למשלוח חינם בהזמנה המקורית.

6. העסק אינו יכול לקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח השונות.

7. האפשרות להזמין מהאתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל או חברת המשלוחים. העסק רשאי אך לא מתחייב לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה  ונקלטה במחשבי האתר, לא יהיה חייב העסק לספקה.

8. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי.

9. ההזמנה תסופק לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות הלקוח כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי  האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.

10. על מנת לברר אפשרויות משלוח, יש ליצור קשר עם שעם הטבע ולברר אם ישנה אפשרות למשלוח, וכן את העלות וזמן האספקה. כמו כן, בכמות מסוימת של מוצרים ובסוגים מסוימים של מוצרים, עלות המשלוח תהא גבוהה יותר. במקרה כזה, נציג העסק יצור קשר עם המזמין ויעדכן אותו אודות עלות המשלוח. ללקוח שמורה הזכות לבטל את העסקה, בכפוף לאמור בתקנון זה.

אחריות החברה

על אף ששעם הטבע עושה מאמצים מסחריים סבירים להכין ולספק את השירותים והחומרים המוצגים באתר, שעם הטבע או מי מטעמו ו/או גופים הקשורים אליו לא יישאו באחריות או חבות ביחס לכל תקלה או אי יכולת לספק שירות כלשהו כתוצאה מכל אירוע, תנאי או נסיבה אשר אינם בשליטתה הסבירה של שעם הטבע. האתר, השירותים הזמינים דרכו והחומרים המצויים בו, מוצעים וניתנים לשימוש כמו שהם (“as-is”) וללא מצג, התחייבות ו/או אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או במשתמע, לרבות אך לא רק אחריות משתמעת של סחירות, איכות משביעת רצון, התאמה למטרה מסוימת, תאימות, אבטחה או דיוק, אי-הפרה וכיוצא באלה, ולרבות בכל הנוגע לזמן וביצועים.

לאור זאת, שום דבר המצוין באתר או בתנאי השימוש אין בו כדי לשקף מצג או התחייבות מצד שעם הטבע באשר לאמינות, נכונות, עדכניות ודיוק בכל הנוגע למידע, תוכן, פריטים, קישורים ו/או גרפיקה של האתר לכל מטרה. על אף ששעם הטבע עושה מאמצעים סבירים על מנת לוודא שהמידע באתר יהיה מעודכן ונכון ככל האפשר, האתר עשוי לכלול אי דיוקים מסוימים, חוסרים או טעויות. לאור זאת השימוש באתר והסתמכות על המידע המוצג בו הנה באחריות הבלעדיות של המשתמש.

1. העסק ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא  – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז העסק שומר לעצמו לבטל את ההזמנה הספציפית.

2. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את העסק ו/או את הנהלת האתר. תתכן סטייה של עד 5% במידות המוצרים.

3. בכל מקרה לא יישא העסק באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

4. העסק אינו אחראי לשימוש שיעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או העסק. שעם הוא מוצר טבעי, מתכלה ועדין ולכן יש להשתמש במוצרי שעם במידת זהירות סבירה.

6. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה – אירועי “כוח עליון”, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, עיכובים שנגרמים עקב דואר ישראל/חברות שליח/כל גורם אחר שאינו קשור לעסק, אסונות  טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

7. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 054-5246002, או במייל sales@naturescork.com והנהלת האתר תטפל  בפנייה מוקדם ככל שניתן.

זכויות יוצרים

המשתמש יעשה שימוש באתר רק בהתאם לתנאי שימוש אלה ולמטרות חוקיות בלבד, ונאסר עליו לעשות שימוש באתר בדרכים הבאות (ביחד ולחוד, “שימוש אסור”): (1) הפצה, שיווק או קידום מכירות; (2) הטמעת לינקים באתר ללא אישור שעם הטבע מראש ובכתב; (3) ביצוע הזמנות הכוללות פרטים שגויים באופן חלקי או מלא; (4) ביצוע שינויים באתר ובחומרים הכלולים בו או ניסיון לעשות כן; (5) שיבוש ו/או התערבות בגישה לאתר, לרבות ברכיבים, שרתים וחיבורי הרשת לאתר או ניסיון להפריע לשימוש של משתמשים אחרים באתר; (6) בקשה או ניסיון באופן אחר לקצור, להשיג או לשמור את המידע; (7) הסוואה של מקור פרטי ההתקשרות של המשתמש; (8) שימוש בכל מנגנון ממוחשב או אוטומטי לאיסוף מידע מהאתר או ביצוע הזמנות דרכו; (9) בניגוד לכל הדרישות, הנהלים, המדיניות או התקנות של הרשתות המחוברות לאתר; (10) בכל דרך שיש בה כדי להפר, לפגוע או לנסות להפר או לפגוע בכל זכות של שעם הטבע או צד שלישי; (11) כל פעולה שיש בה כדי להזיק, להשפיל ו/או להשמיץ אחרים או לפגוע בשמם הטוב; (12) בכל דרך שהינה בניגוד לכל חוק או צו של רשות מוסמכת או צו שיפוטי; ו/או (13) שימוש אשר מפר את תנאי השימוש.

שעם הטבע שומרת לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, למנוע או להגביל בכל עת את השימוש באתר על ידי משתמש אשר עושה שימוש אסור באתר כמתואר לעיל, מבלי לגרוע מזכותו של שעם הטבע למצות כל תרופה בדין העומדת לרשותו וללא התראה מוקדמת. בנוסף, שעם הטבע יהיה רשאי לנקוט בצעדים משפטיים על מנת לגלות את זהות המשתמש אשר עושה שימוש אסור באתר ולשתף פעולה עם כל רשות מוסמכת ו/או צו שיפוטי בקשר עם האמור.

1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של העסק בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים, תמונות המוצרים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותו של העסק מראש ובכתב.

3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.

4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

5. השם “שעם הטבע” וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושו של העסק בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתו בכתב ומראש.

6. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

7. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של העסק ובעלי העסק.

8. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

9. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו״ב, לכל מטרה אחרת.

10. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

11. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

12. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

זחלני רשת (“Web Crawlers”)

האתר נועד לשימוש פרטי בלבד ושימוש של תוכנות אוטומטיות (הידועות גם כ”רובוטי חיפוש” או “זחלני רשת”) לצורך גישה לאתר והורדת כמויות אדירות של מידע אסורה באופן מפורש. המשתמש מאשר כי ידוע לו שזהו תנאי לגישה לאתר ומתחייב שלא להפעיל טכנולוגיה מסוג זה לצורך גישה לאתר. שימוש בתוכנה מסוג זה מהווה עילה עבור שעם הטבע לחסימת גישת המשתמש לאתר.

בנוסף האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים. שעם הטבע אינה נושאת בכל אחריות לתכנים, מוצרים, שירותים או פרטים אחרים המופיעים באתרים אלו ולנהלי שמירת מידע או המדיניות הרלוונטית של אותם אתרים. שימוש המשתמש בקישורים לאתרים אחרים, שימוש באתרים אחרים או בשירותים המוצעים באתרים אלה הנה באחריותו הבלעדית של המשתמש.

אבטחת מידע

שעם הטבע משקיע משאבים ונוקטת באמצעי זהירות מגוונים על מנת למנוע פריצה למחשבי האתר ו/או מאגרי המידע שלו לשם מניעת פגיעה בפרטיות המשתמשים. עם זאת, שעם הטבע אינו יכול לאבטח לחלוטין את מחשביו ו/או את מאגרי המידע באתר מגישה בלתי חוקית ושימוש אסור במידע. לפיכך, בעצם השימוש באתר, המשתמשים מתחייבים כי לא תהיה להם כל טענה ו/או תביעה נגד שעם הטבע ו/או מי מטעמו כתוצאה מגישה בלתי חוקית, ככל שתיעשה, לאתר כמתואר לעיל ו/או חשיפה ו/או שימוש במידע כתוצאה מהגישה בלתי מורשית שנעשתה לאתר.

שונות

הדין החל על תנאי שימוש אלה לרבות פרשנותם, תוקפם והפרתם הנו דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט במחוז תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לדון בכל עניין הנוגע לתנאי השימוש.

הימנעות של שעם הטבע לממש ו/או לאכוף תניה או זכות הקיימות בתנאי שימוש אלה לא תגרע מזכותו של שעם הטבע לממש ו/או לאכוף תניה או זכות אלו בעתיד ולא תיחשב בכל מקרה כויתור מצד שעם הטבע על תניה או זכות אלו.

במידה ושעם הטבע תחליט לחרוג מתנאי השימוש, במקרים שיקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי, לא יהיה בדבר כדי ליצור תקדים מחייב בכל צורה שהיא ו/או כדי לחייב אותו לפעול באותו האופן או באופן דומה, בכל מקרה אחר. כל ויתור מצידו של שעם הטבע בנוגע להפרה של הוראות תנאי שימוש אלה לא יהווה ויתור בקשר עם הפרה אחרת של תנאי השימוש.

אם ייקבע כי תניה כלשהי אינה אכיפה, תניה זו תצומצם או תימחק באופן המינימלי האפשרי, כך שיתר התניות יישארו בתוקף מלא.

בתנאי שימוש אלה שימוש בלשון זכר או נקבה הנו לצורך הנוחות בלבד וכל התניות בתנאי שימוש זה מתייחסות לגברים ונשים כאחד.

הכותרות בתנאי השימוש הנן לנוחות בלבד ולא יעשה בהן שימוש לצורך פרשנות תניה מתנאי שימוש אלה.