תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

תנאי שימוש:

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

1. העסק – שעם הטבע,  ע.מ. 301273223 בכתובת רח’ אילת 37, תל אביב 6684611.

2. האתר – אתר האינטרנט www.naturecork.co.il.

3. המוצרים – המוצרים השונים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.

4. יום אספקת הסחורה – היום בו נמסרה הסחורה ליעד המבוקש ע״י הלקוח.

5. כתובת למשלוח דואר – הכתובת שציין המזמין ככתובת למשלוח הזמנות.

6. יום ביצוע ההזמנה – היום בו אישרה חברת האשראי את העסקה שביצע הלקוח.

7. ימי עסקים הינם ימי חול – ראשון עד חמישי – ואינם כוללים את ימי שישי, שבת, ערבי חג, חול המועד וימי זיכרון.

8. הנוסחים בתקנון זה מופיעים בלשון זכר אך מיועדים לשני המינים.

כללי

1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת מוצרים משעם והוא בבעלות העסק ומנוהל על ידו.

2. לכל שאלה או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של העסק במייל naturecork@gmail.com או בטלפון מס’ 054-5246002.

3. תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין העסק לבין הגולש באתר ו/או הלקוח המזמין דרך האתר. כל שימוש באתר, לרבות כל עסקה, הזמנה וכדומה אשר יתבצעו באמצעות האתר, ולרבות כל מידע המסופק באופן ישיר או עקיף באתר, יהא מוסדר בהתאם לתנאי שימוש אלה וכן בהתאם.

4. על כל המשתמשים באתר (“המשתמש(ים)”) לקרוא ולאשר את תנאי השימוש טרם השימוש באתר. כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או העסק ו/או הנהלת האתר  ו/או מי ממנהליו ו/או עובדיו, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כניסה ו/או דפדוף ו/או שימוש באתר, בכל אופן שהוא ולכל מטרה שהיא, אף יהוו אישור מוחלט ובלתי חוזר לתנאי השימוש. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש, במלואם או בחלקם, נאסר עליו לבקר או להשתמש באתר.

הפרה של תנאי השימוש עשויה להוביל לחסימת השימוש של המשתמש באתר, וכן עשויה להוביל להליכים ו/או צעדים משפטיים אשר יינקטו כנגד המשתמש על ידי שעם הטבע ו/או מי מטעמה ו/או כל רשות מוסמכת ו/או צדדים שלישיים.

5. העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. כל שינוי שייעשה בתנאי השימוש יחול לגבי כל המשתמשים באופן אוטומטי, בין אם המשתמשים הביעו הסכמתם אליהם ובין אם לאו, וזוהי אחריותו הבלעדית של המשתמש לעיין בתנאי השימוש מעת לעת על מנת להיות מעודכן באי אילו עדכונים, שינויים ותיקונים לתנאי השימוש.

6. מחירי המוצרים כוללים מע״מ על פי הדין.

7. רישומי המחשב של העסק בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

8. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את הנהלת האתר. כן מוסכם ומובהר, כי העסק ישתדל לעשות את מיטב יכולתו כדי להציג בפני לקוחותיו תמונות מדויקות ככל האפשר של המוצרים הנמכרים. שעם הטבע הנו הבעלים או בעל רשות שימוש של כל זכויות הקניין הרוחני, בין אם אלה רשומות או לא רשומות, לרבות כל זכות יוצרים, פטנט (לרבות פטנטים אשר רישומם תלוי ועומד), סימני מסחר, לוגו, עיצובי האתר, בקשר עם כל מידע ו/או תוכן ו/או חומרים המפורסמים באתר, לרבות טקסט, עיצוב, מאגרי מידע, תוכנות, קודי תוכנה, תמונות, קטעי קול, וידאו, שאלונים וסטטיסטיקות (להלן: “החומרים”). על המשתמשים נאסר להעתיק, לשנות, לשחזר, לפרסם, לשדר, לפרסם מחדש, לתקן, להעלות, להציג ברבים, לשלוח, למכור, לשווק או להעביר באופן אחר כל אחד מהחומרים, באופן מלא או חלקי, ללא אישור שעם הטבע מראש ובכתב.

9. העסק אינו מתחייב להחזיק מלאי של כל המוצרים ו/או הדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר.

10. העסק עושה ככל יכולתו לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והעסק לא יישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

11. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.

12. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס  אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.

13. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

14. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

15. בעת עדכון סל הקניות, העסק שומר לעצמו את הזכות להעביר תזכורת ללקוח אודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה או יצירת קשר טלפוני עם הלקוח.

16. הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל לקוח. העסק שומר לעצמו את הזכות להסיר חשבונות כפולים.

17. מבצעים וקופוני הנחה חלים על כל המוצרים באתר מלבד מוצרים בסייל ומותגים חיצוניים, אלא אם כן צויין אחרת בהנחיות המבצע. ניתן להשתמש בקופון אחד בלבד ברכישה. ניתן לממש את הקופון ברכישה באתר בלבד. במקרה של החזרת פריט שנקנה בהנחה עם שימוש בקופון, הסכום שיוחזר יהיה זה ששולם לאחר הנחה.

ביצוע הזמנות

1. רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוח שבחר להתחבר כאורח באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי הכרחי לביצוע ההזמנה.

2. הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוח כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.

3. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, העסק לא יוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לעסק בגלל פרטים מוטעים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד על מילוי פרטים מדויקים ועדכניים.

4. עם ביצוע ההזמנה ע״י הלקוח יבצע העסק בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי, תישלח הודעה ללקוח שתיידע אותו שהעסקה אכן אושרה.

5. פרטי ההזמנה כפי שהזין הלקוח בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי העסק יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.

6. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יוצג למבצע הפעולה הודעה מתאימה על כך והוא יתבקש למסור אמצעי תשלום אחר.

7. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. עם זאת, במידה ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא יהא העסק מחויבת במכירת המוצר, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג’. האמור הינו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לעסק, ו/או יבטל העסק את החיוב במידה ובוצע. יש להבהיר כי ייתכנו מצבים בהם על אף שמוצר מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לעסק על ידי הלקוח.

8. בכפוף לאמור בתקנון זה, כל לקוח יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה – אך היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי הלקוח יישמר במאגר העסק כיעד המבוקש של הלקוח.

9. יודגש כי העסק יהיה זכאי שלא לאשר הזמנה שביצע לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי. בין היתר בשל הסיבות הבאות (אך לא רק):

* אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים.

* אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר.

* אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

* אם הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.

* אם ישנו חוב כספים לעסק או לחברות הקשורות עמנו והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.

* אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

10. אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת PayPal (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי העסק,  הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוח לשם השלמת העסקה או ביטולה.

11. בתשלום באמצעות חשבון PayPal יתבקש הלקוח להזין את פרטי חשבונו הקיים באתר פייפאל, או יוכל לבחור לפתוח חשבון PayPal במהירות. אם החליט הלקוח לשלם באמצעות חשבון PayPal, העסק יוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק  לאחר קבלת אישור מ-PayPal. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של PayPal, ולא של האתר.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק).

2. בידי המזמין (ולא הנמען) לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן: כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי, או באמצעות פרטי הPayPal שסופקו לצורך ביצוע התשלום. ביטול יעשה טלפונית בטלפון 054-5246002, או באמצעות פנייה במייל בכתובת sales@naturescork.com

* בהחזרת מוצרים ובקבלת ההחזר הכספי, ייגבו דמי ביטול בסך 5% מערך המוצר או 100 ₪ לפני הנמוך  מבניהם + דמי המשלוח. בביטול ההזמנה לפני שליחת החבילה ללקוח, יוחזרו דמי המשלוח ככל שנגבו.  הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם התווית עליו כפי  שהתקבל. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה המזמין (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי).

* העסק הוא בעל שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שהוחזרה.

* ניתן להחזיר את המוצר – שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית – תוך 14 יום מקבלתו.

* זכאות לזיכוי כספי מותנית בזמן של עד חודש (לכל המאוחר) מיום ביצוע העסקה באשראי או חשבון PayPal.

3. לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

4. אין אפשרות לבטל עסקה או להחזיר גלילי שעם שניתנו במידה אישית או כל מוצר שהוכן במידות אישיות עבור לקוח.

5. אופן החזרת המוצרים – קיימות שתי דרכים בהן הלקוח יכול להחזיר את המוצרים שהוזמנו: תוך שליחת המוצרים חזרה לחנות המפעל ברח’ אילת 37 בתל אביב דרך דואר רשום, או בהגעה פיזית לחנות המפעל לשם החזרת המוצרים. את המוצרים ניתן להחזיר מול המחיר ששולם באתר.

6. לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט, ולכן בעלי כרטיסי דיירקט זכאים לקבלת קרדיט באתר בלבד.

7. מול מוצרים שנמכרו בהנחה כחלק ממבצע והלקוח הביע עניין להחזירם – יקבל הלקוח החזר כספי השווה לסכום המקורי ששילם. מוצרים שנרכשו במבצע ניתנים להחזרה עד 7 ימים מיום הרכישה.

8. שאלות נוספות בנוגע לביטולים או החזרות או מקרים נוספים שלא פורטו לעיל ניתן להפנות לשירות לקוחות. בטל:054-5246002

אספקה ומשלוחים

1. אספקת המוצר ללקוח מבוצעת באמצעות העסק או חברות שליחויות או באמצעות דואר רשום, במסגרת זמן האספקה שהובטח במכירה ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של העסק.

2. לצורך הזמנת משלוח, יש לתאם מול העסק את המשלוח טלפונית או במייל, שם יפורטו עלויות המשלוח וכן זמני האספקה הצפויים.

3. במשלוחים באמצעות העסק או שליחים יבוצע תיאום מראש, טרם מסירת ההזמנה. העסק מתחייב לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות תוך 3 ימי עסקים ליעד המבוקש. ההזמנות ישלחו באמצעות חברת שליחים אשר מספקת לרוב חלקי הארץ תוך 4 ימי עסקים.  במידה ומדובר על יישובים רחוקים – יישובי הערבה, אילת, יישובים מעבר לקו הירוק ויישובים ברמת הגולן – העסק לא יוכל להתחייב להגעה עד 4 ימי עסקים.

4. משלוח בדואר רשום – זמן השילוח תלוי בדואר ישראל.

5. במידה וכתובת המשלוח נמצאת ביישובים אליהם חברת השליחים אינה מגיעה, ההזמנה תישלח באמצעות דואר רשום.

6. העסק אינו יכול לקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח השונות.

7. האפשרות להזמין מהאתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל או חברת המשלוחים. העסק רשאי אך לא מתחייב לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה  ונקלטה במחשבי האתר, לא יהיה חייב העסק לספקה.

8. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי.

9. ההזמנה תסופק לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות הלקוח כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי  האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.

10. אין אפשרות למשלוח דרך דואר ישראל ללוחות וגלילים משעם. על מנת לברר אפשרויות משלוח, יש ליצור קשר עם שעם הטבע ולברר אם ישנה אפשרות למשלוח, וכן את העלות וזמן האספקה. כמו כן, בכמות מסוימת של מוצרים ובסוגים מסוימים של מוצרים, עלות המשלוח תהא גבוהה יותר. במקרה כזה, נציג העסק יצור קשר עם המזמין ויעדכן אותו אודות עלות המשלוח. ללקוח שמורה הזכות לבטל את העסקה, בכפוף לאמור בתקנון זה.

11. ניתן לבצע הזמנה לאיסוף עצמי מהחנות ברח’ אילת 37 בתל אביב. האיסוף יתבצע במהלך שעות הפעילות הרגילות של העסק, אשר מתעדכנות מעת לעת. את ההזמנות יש לאסוף תוך 14 יום מיום ההזמנה.

אחריות החברה

על אף ששעם הטבע עושה מאמצים מסחריים סבירים להכין ולספק את השירותים והחומרים המוצגים באתר, שעם הטבע או מי מטעמו ו/או גופים הקשורים אליו לא יישאו באחריות או חבות ביחס לכל תקלה או אי יכולת לספק שירות כלשהו כתוצאה מכל אירוע, תנאי או נסיבה אשר אינם בשליטתה הסבירה של שעם הטבע. האתר, השירותים הזמינים דרכו והחומרים המצויים בו, מוצעים וניתנים לשימוש כמו שהם (“as-is”) וללא מצג, התחייבות ו/או אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או במשתמע, לרבות אך לא רק אחריות משתמעת של סחירות, איכות משביעת רצון, התאמה למטרה מסוימת, תאימות, אבטחה או דיוק, אי-הפרה וכיוצא באלה, ולרבות בכל הנוגע לזמן וביצועים.

לאור זאת, שום דבר המצוין באתר או בתנאי השימוש אין בו כדי לשקף מצג או התחייבות מצד שעם הטבע באשר לאמינות, נכונות, עדכניות ודיוק בכל הנוגע למידע, תוכן, פריטים, קישורים ו/או גרפיקה של האתר לכל מטרה. על אף ששעם הטבע עושה מאמצעים סבירים על מנת לוודא שהמידע באתר יהיה מעודכן ונכון ככל האפשר, האתר עשוי לכלול אי דיוקים מסוימים, חוסרים או טעויות. לאור זאת השימוש באתר והסתמכות על המידע המוצג בו הנה באחריות הבלעדיות של המשתמש.

1. העסק ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא  – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז העסק שומר לעצמו לבטל את ההזמנה הספציפית.

2. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את העסק ו/או את הנהלת האתר. תתכן סטייה של עד 5% במידות המוצרים.

3. בכל מקרה לא יישא העסק באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

4. העסק אינו אחראי לשימוש שיעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או העסק. שעם הוא מוצר טבעי, מתכלה ועדין ולכן יש להשתמש במוצרי שעם במידת זהירות סבירה.

6. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה – אירועי “כוח עליון”, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, עיכובים שנגרמים עקב דואר ישראל/חברות שליח/כל גורם אחר שאינו קשור לעסק, אסונות  טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

7. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 054-5246002, או במייל sales@naturescork.com והנהלת האתר תטפל  בפנייה מוקדם ככל שניתן.

זכויות יוצרים

המשתמש יעשה שימוש באתר רק בהתאם לתנאי שימוש אלה ולמטרות חוקיות בלבד, ונאסר עליו לעשות שימוש באתר בדרכים הבאות (ביחד ולחוד, “שימוש אסור”): (1) הפצה, שיווק או קידום מכירות; (2) הטמעת לינקים באתר ללא אישור שעם הטבע מראש ובכתב; (3) ביצוע הזמנות הכוללות פרטים שגויים באופן חלקי או מלא; (4) ביצוע שינויים באתר ובחומרים הכלולים בו או ניסיון לעשות כן; (5) שיבוש ו/או התערבות בגישה לאתר, לרבות ברכיבים, שרתים וחיבורי הרשת לאתר או ניסיון להפריע לשימוש של משתמשים אחרים באתר; (6) בקשה או ניסיון באופן אחר לקצור, להשיג או לשמור את המידע; (7) הסוואה של מקור פרטי ההתקשרות של המשתמש; (8) שימוש בכל מנגנון ממוחשב או אוטומטי לאיסוף מידע מהאתר או ביצוע הזמנות דרכו; (9) בניגוד לכל הדרישות, הנהלים, המדיניות או התקנות של הרשתות המחוברות לאתר; (10) בכל דרך שיש בה כדי להפר, לפגוע או לנסות להפר או לפגוע בכל זכות של שעם הטבע או צד שלישי; (11) כל פעולה שיש בה כדי להזיק, להשפיל ו/או להשמיץ אחרים או לפגוע בשמם הטוב; (12) בכל דרך שהינה בניגוד לכל חוק או צו של רשות מוסמכת או צו שיפוטי; ו/או (13) שימוש אשר מפר את תנאי השימוש.

שעם הטבע שומרת לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, למנוע או להגביל בכל עת את השימוש באתר על ידי משתמש אשר עושה שימוש אסור באתר כמתואר לעיל, מבלי לגרוע מזכותו של שעם הטבע למצות כל תרופה בדין העומדת לרשותו וללא התראה מוקדמת. בנוסף, שעם הטבע יהיה רשאי לנקוט בצעדים משפטיים על מנת לגלות את זהות המשתמש אשר עושה שימוש אסור באתר ולשתף פעולה עם כל רשות מוסמכת ו/או צו שיפוטי בקשר עם האמור.

1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של העסק בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים, תמונות המוצרים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותו של העסק מראש ובכתב.

3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.

4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

5. השם “שעם הטבע” וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושו של העסק בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתו בכתב ומראש.

6. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

7. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של העסק ובעלי העסק.

8. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

9. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו״ב, לכל מטרה אחרת.

10. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

11. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

12. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

זחלני רשת (“Web Crawlers”)

האתר נועד לשימוש פרטי בלבד ושימוש של תוכנות אוטומטיות (הידועות גם כ”רובוטי חיפוש” או “זחלני רשת”) לצורך גישה לאתר והורדת כמויות אדירות של מידע אסורה באופן מפורש. המשתמש מאשר כי ידוע לו שזהו תנאי לגישה לאתר ומתחייב שלא להפעיל טכנולוגיה מסוג זה לצורך גישה לאתר. שימוש בתוכנה מסוג זה מהווה עילה עבור שעם הטבע לחסימת גישת המשתמש לאתר.

בנוסף האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים. שעם הטבע אינה נושאת בכל אחריות לתכנים, מוצרים, שירותים או פרטים אחרים המופיעים באתרים אלו ולנהלי שמירת מידע או המדיניות הרלוונטית של אותם אתרים. שימוש המשתמש בקישורים לאתרים אחרים, שימוש באתרים אחרים או בשירותים המוצעים באתרים אלה הנה באחריותו הבלעדית של המשתמש.

אבטחת מידע

שעם הטבע משקיע משאבים ונוקטת באמצעי זהירות מגוונים על מנת למנוע פריצה למחשבי האתר ו/או מאגרי המידע שלו לשם מניעת פגיעה בפרטיות המשתמשים. עם זאת, שעם הטבע אינו יכול לאבטח לחלוטין את מחשביו ו/או את מאגרי המידע באתר מגישה בלתי חוקית ושימוש אסור במידע. לפיכך, בעצם השימוש באתר, המשתמשים מתחייבים כי לא תהיה להם כל טענה ו/או תביעה נגד שעם הטבע ו/או מי מטעמו כתוצאה מגישה בלתי חוקית, ככל שתיעשה, לאתר כמתואר לעיל ו/או חשיפה ו/או שימוש במידע כתוצאה מהגישה בלתי מורשית שנעשתה לאתר.

שונות

הדין החל על תנאי שימוש אלה לרבות פרשנותם, תוקפם והפרתם הנו דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט במחוז תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לדון בכל עניין הנוגע לתנאי השימוש.

הימנעות של שעם הטבע לממש ו/או לאכוף תניה או זכות הקיימות בתנאי שימוש אלה לא תגרע מזכותו של שעם הטבע לממש ו/או לאכוף תניה או זכות אלו בעתיד ולא תיחשב בכל מקרה כויתור מצד שעם הטבע על תניה או זכות אלו.

במידה ושעם הטבע תחליט לחרוג מתנאי השימוש, במקרים שיקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי, לא יהיה בדבר כדי ליצור תקדים מחייב בכל צורה שהיא ו/או כדי לחייב אותו לפעול באותו האופן או באופן דומה, בכל מקרה אחר. כל ויתור מצידו של שעם הטבע בנוגע להפרה של הוראות תנאי שימוש אלה לא יהווה ויתור בקשר עם הפרה אחרת של תנאי השימוש.

אם ייקבע כי תניה כלשהי אינה אכיפה, תניה זו תצומצם או תימחק באופן המינימלי האפשרי, כך שיתר התניות יישארו בתוקף מלא.

בתנאי שימוש אלה שימוש בלשון זכר או נקבה הנו לצורך הנוחות בלבד וכל התניות בתנאי שימוש זה מתייחסות לגברים ונשים כאחד.

הכותרות בתנאי השימוש הנן לנוחות בלבד ולא יעשה בהן שימוש לצורך פרשנות תניה מתנאי שימוש אלה.

מדיניות הפרטיות:

מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

שעם הטבע מחויב להגנה על פרטיות משתמשיו (להלן: ה”משתמש/ים”). מדיניות פרטיות זו (להלן: “מדיניות הפרטיות”) נוצרה על מנת ליידע אותך על האופן שבו אנו מנהלים, אוספים, מאחסנים ומשתמשים במידע שאתה מוסר לנו בקשר לאתר האינטרנט שלנו (להלן: ה”אתר”). אם אינך מסכים למדיניות פרטיות זו, אל תשתמש בשירותים שלנו ואל תמסור לשעם הטבע את המידע האישי שלך (כהגדרתו להלן).

1. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי (להלן: “הנרשם”) במסגרת מילוי טופס ההזמנה יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של העסק:

2. העסק לא ימסור את פרטי הנרשם, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם יידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם יקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדו בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשם ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הנרשם לבין העסק; (ג) אם יארגן העסק את פעילותו במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר – העסק יהיה זכאי להעביר לגוף האחר הנ”ל את פרטי הנרשם ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל העסק החשד כי ביצע הנרשם מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע העסק ו/או במי מטעמו ו/או בצדדים שלישיים כלשהם; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל העסק חשד כי הנרשם ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל העסק החשד כי הפר הנרשם איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם העסק ו/או עם מי מטעמו; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות העסק, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של העסק. לנרשמים לא תהיה טענה או דרישה כלפי העסק בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.

3. מילוי טופס ההזמנה מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטי הנרשם שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת העסק, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של העסק או מי מטעמו, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שימצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ב) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות “עוגייה” (Cookies) – שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור ייחשב לקניינו של העסק והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981. העסק לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

4. הנרשם מאשר שידוע לו כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הנרשם מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

5. נרשמים: (א) שמתנגדים לשימוש בפרטיהם; או (ב) שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות העסק; או (ג) שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך בכתב באתר האינטרנט של העסק או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה העסק יפעל בהתאם להוראה שנמסרה לו.

6. בנוסף למידע אשר נמסר מרצונו החופשי של המשתמש, נאסף מידע נוסף באופן אוטומטי. סוג המידע שעשוי להיאסף אוטומטית יכול לכלול את התאריך והשעה של כניסתך לאתר, את כתובת פרוטוקול האינטרנט של המחשב שבו אתה משתמש, את הדומיין והמארח שממנו נכנסת לאינטרנט, את תוכנת הדפדפן ומערכת ההפעלה שלך, ואת הפעילויות הספציפיות שאתה מבצע, בזמן שאתה מבקר באתר.

7. שימוש במידע

ככלל, אנו משתמשים במידע שלך (לרבות המידע האישי שלך) לצורך מענה לבקשותיך הספציפיות, וכדי לשלוח לך פרטים אחרים הקשורים לחשבונך. שעם הטבע עשויה להשתמש במידע האמור לעיל, כולל בין היתר מידע שנאסף אודות דפוסי שימוש באתר, למטרות הבאות:

א. שיפור האתר, השירותים והחומרים שבו;

ב. הקלה על ביצוע הזמנות עתידיות באתר, כולל פנייה למשתמשים במקרה הצורך;

ג. התאמה אישית של תוכן ומודעות פרסומת המסופקים למשתמשים וביצוע פעילויות של אנליטיקה ו/או שיווק ישיר;

ד. מחקר אודות השימוש באתר ו/או השימוש בשירותים, לרבות ניתוח סטטיסטי של מכירות;

ה. איסוף נתונים על הכמות והזמינות של השירותים ובחינת המוצרים הנמכרים;

ו. ביצוע סקרי שביעות רצון בדוא”ל או על ידי פנייה למשתמש בטלפון הסלולרי שלו או במספר אחר שנמסר לשעם הטבע;

ז. מסירת עדכונים בנוגע למבצעים וקידום מכירות, בכפוף לזכותך לא לקבל מידע פרסומי כפי שמתואר להלן; ו/או

ח. מענה לדרישות בהתאם לדין (לדוגמה, בקשה מגופי אכיפת החוק) או כל עניין משפטי אחר, כגון לצורך אכיפת כללי מדיניות מקומיים, טיפול בתביעות נזק עם צדדים שלישיים כולל חברות ביטוח, מענה לתביעות, או הגנה על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של אחרים.

8. הבסיס החוקי

הבסיס החוקי לאיסוף ולשימוש במרבית המידע האישי הוא שהוא נחוץ לביצוע השירותים הרלוונטיים על ידי שעם הטבע על פי ההזמנה שביצעת משעם הטבע. אי-מסירת מידע אישי כאמור משמעו ששעם הטבע לא תוכל לספק לך את השירותים הרלבנטיים.

הבסיס החוקי לשליחת תקשורת שיווקית אליך בנוגע לשירותי שעם הטבע, היא שנתת את הסכמתך הברורה לכך שהמידע האישי שלך ישמש למטרה ספציפית זו.

אם השתמשת בשירותי שעם הטבע בעבר, יש לנו אינטרס עסקי לגיטימי להתאים בין הנתונים שאנו אוספים לנתונים אחרים שנאספו בעבר, על מנת להתאים אישית את התוכן שאנו שולחים אליך, כדי להפכו למתאים ורלוונטי יותר לצרכים שלך.

(להלן ביחד: ה”מטרות”)

שמירה על סודיות

1. העסק אינו אוגר מספרי כרטיסי אשראי במחשביו. עם זאת, ייתכן כי נותני שירות חיצוניים לעסק שומרים את פרטי הלקוח, ובכללם נתוני כרטיס האשראי שהוזן בעת ההזמנה. העסק אינו אחראי למעשה ו/או מחדל של נותן השירותים.

2. למעט כפי שנקבע אחרת במדיניות פרטיות זו, אנו עושים מאמצים סבירים לוודא שלעולם לא נעביר במכוון איזשהו חלק מהמידע האישי שלך, כמשתמש יחיד, לאף צד שלישי מבלי שקיבלנו את רשותך, למעט כפי שהוסדר במדיניות זו או בדרך אחרת כפי שהותר או נדרש בדין. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, העסק לא יישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

3. העסק מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוח. אנו עשויים להשתמש בחברות וביחידים כצדדים שלישיים כדי לאפשר את ביצוע השירותים או כל חלק מהם, כדי לבצע משימות (לדוגמה, בין היתר, משלוח, שיווק, ניהול נתונים, או תמיכה טכנית, שירותי תחזוקה, ניהול מאגרי מידע, אנליטיקה לרשת ושיפור השירותים), כדי לסייע לנו בניתוח אופן השימוש באתר שלנו ולמטרות המתוארות במדיניות פרטיות זו. שעם הטבע עשוי גם לגלות את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים אם אתה תפר את תנאי השימוש, תנאי ההשכרה, ההסכם הסטנדרטי (כהגדרת מונחים אלה בתקנון לעיל) ו/או כל הסכם אחר עם שעם הטבע ו/או מי מטעמו או שתשתמש באתר כדי לבצע מעשה או מחדל לא חוקי או תבצע כל מעשה או מחדל העלולים להזיק לשעם הטבע, לרכושו, ולמוניטין שלו.

4. שעם הטבע עשוי גם לגלות מידע אישי שלך בכל מחלוקת, תביעה, דרישה או הליך משפטי, אם קיימים, בין המשתמש לבין שעם הטבע או כל אדם אחר בשמה או כדי לאכוף מדיניות, להגיב לתביעות של צד שלישי או להגן על הזכויות, הרכוש, או הבטיחות של צדדים שלישיים.

צדדים שלישיים אלה עשויים להימצא במדינות מחוץ למדינתך, ואנו עשויים לשלוח להם מידע שאנו מקבלים. צדדים שלישיים אלה עשויים לקבל גישה למידע אישי שלך רק למטרות של ביצוע משימות אלה בשמנו ותחת התחייבויות דומות לאלה שבמדיניות פרטיות זו. במקרים כגון אלה, צדדים שלישיים אלה חייבים לציית לדרישות אבטחת המידע והפרטיות שלנו והם אינם מורשים להשתמש במידע אישי שהם מקבלים מאתנו לאף מטרה אחרת. כאשר אנו מעבירים מידע אישי, אנו משתמשים במגוון מנגנונים משפטיים, כולל חוזים, כדי לסייע לוודא שהזכויות וההגנות שלך יעברו יחד עם הנתונים שלך. אנו נעביר מידע אישי תוך דאגה לאמצעי הגנה מתאימים ונאותים.

5. הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוח שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי  הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.

6. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע״י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל  קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו”ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמשת או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.

הזכויות שלך

זכותך לבקש עותק של המידע הנמצא ברשותנו. אם אתה מעוניין בעותק של חלק או כל המידע האישי שלך, באפשרותך לפנות אלינו בבקשה ואנו עשויים לגבות סכום קטן תמורת שירות זה. ברצוננו לוודא שהמידע האישי שלך מדויק ומעודכן. אתה רשאי לבקש לתקן מידע שאתה סבור כי אינו מדויק וכן שהמידע שלך יועבר לאחראי מאגר נתונים אחר.

בנוסף, אם אתה נמצא באיחוד האירופי (להלן: “האיחוד האירופי”), מוקנות לך זכויות ספציפיות בנוגע למידע האישי שלך. בכפוף לזכאותך לזכויות אלה, למשתמשים באיחוד האירופי עומדות הזכויות הבאות:

  1. 1. לבקש תיקון של המידע האישי שלך כאשר המידע שאנו מחזיקים אודותיך שגוי או חסר.
  1. 2. להתנגד לעיבוד המידע האישי שלך למטרות שיווק ישיר.
  1. 3. להתנגד לעיבוד המידע האישי שלך כאשר הבסיס החוקי לעיבוד זה הוא שהעיבוד האמור נחוץ לצורך האינטרסים הלגיטימיים שלנו, אך מבלי לגרוע מזכויותינו להמשיך לעבד מידע אישי כאמור על פי כל בסיס חוקי אחר, כגון במקרה שהדבר נדרש בקשר לביצוע השירותים או אם עלינו לשמור מידע זה בקשר לכל דרישת שמירת מסמכים רגולטורית.
  1. 4. להתנגד לקבלת החלטות אוטומטית (כולל פרופיילינג) בנסיבות מסוימות.
  1. 5. לבקש שהמידע האישי שלך יימחק בנסיבות מסוימות, כגון כאשר העיבוד אינו נחוץ עוד למטרה שלשמה נאסף במקור, ואין סיבה מוצדקת שאנו נמשיך לעבד או לאחסן אותו (לדוגמא, אם שמירה כאמור נדרשת בקשר לשירותים או בהתאם לכל דרישת שמירת מסמכים רגולטורית);
 1. 6. לקבל את המידע האישי שלך, או לבקש מאתנו להעבירו לארגון אחר.

אם ברצונך להגיש בקשה בנוגע לכל אחד מהאמורים לעיל, באפשרותך לפנות אלינו ב-vanessa@naturescork.com . לידיעתך, לא תמיד יש אפשרות להסיר לחלוטין או לשנות מידע בכל מאגרי המידע והשרתים שלנו, אם כי תמיד נעשה מאמצים סבירים לעשות זאת לבקשתך. זכור שאין לנו אפשרות להסיר את המידע שלך מרשומות של צד שלישי, שקיבל את המידע שלך בהתאם למדיניות פרטיות זו.

קישורים לאתרי אינטרנט אחרים

אתר זה עשוי לספק קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. לידיעתך, אתרים אלה אינם מכוסים במדיניות הפרטיות שלנו. מדיניות פרטיות זו אינה מכסה את פרקטיקות המידע הנהוגות על ידי ספקים אחרים של מוצרים או שירותים, מפרסמים או אתרים אחרים, חברות או יחידים, שאינם בבעלותה או בשליטתה של שעם הטבע. אני מציעים שכאשר אתה עובר לאתר אחר דרך קישור, תקרא תמיד את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר לפני שתנדב מידע המזהה אותך אישית.

קבצי Cookies

אנו עשויים להשתמש בקבצי Cookies ו/או בטכנולוגיות אחרות או קבצים אחרים (יחד ייקראו: “קבצי Cookies”) כדי לזהות כיצד מבקרים עושים שימוש באתר זה. נתוני מעקב מוסכמים אלה יכולים לשמש אותנו על מנת לסייע לשפר ולהיטיב את חוויית האתר עבור כל המשתמשים שלנו. בנוסף, קבצי Cookies משמשים להתאמת האתר להעדפותיך האישיות. קבצי Cookies מכילים מידע מגוון, כמו הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן שנשארת באתר, המיקום שממנו הגעת לאתר ועוד. המידע הנשמר בקבצי Cookies הנו סודי ומנהלי האתר של שעם הטבע נוקטים אמצעי זהירות כדי להבטיח סודיות זו. אם אתה מעדיף שקבצי Cookies לא יישמרו במחשבך, אתה יכול לשנות את הגדרות הדפדפן שלך כדי לדחות את רוב קבצי ה-Cookies, או להסיר ידנית קבצי Cookies שנשמרו במחשבך. אולם, על ידי דחיית קבצי Cookies באופן זה, ייתכן שלא תוכל לגשת באופן מלא לכל האפשרויות המוצעות באתר זה.

שונות

אנו שומרים את הזכות לתקן או לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת. אנא עיין במדיניות פרטיות זו לעתים קרובות, כדי שתהיה מעודכן בנוגע לכללי המדיניות הנוכחיים שלנו.

ברירת הדין וסמכות השיפוט

על מדיניות פרטיות זו יחולו דיני מדינת ישראל והיא תפורש על פיהם למעט דיני ברירת הדין. הנך מסכים במפורש, כי סמכות השיפוט הבלעדית בכל תביעה או תובענה הנובעות או הקשורות למדיניות פרטיות זו, תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים של תל אביב, ישראל, תוך שלילת סמכות השיפוט של כל תחום שיפוט אחר.

במדיניות פרטיות זו שימוש בלשון זכר או נקבה הנו לצורך הנוחות בלבד וכל התניות במדיניות פרטיות זו מתייחסות לגברים ונשים כאחד.

Call Now Button
WhatsApp chat